Serwis egzaminatorów › mapa serwisu
niedziela, 17 października 2021
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

mapa serwisu

Informacja dla kandydatów na egzaminatorów zawodowych w sprawie miejsca II części szkolenia wiadomości szkoły moje dane wyniki wyszukiwania mapa serwisu
egzaminatorzy Komunikat dla egzaminatorów z języków obcych nowożytnych Zaproszenie do zgłaszania tekstów do publikacji w kwartaliniku Języki Obce w Szkole Plan szkoleń kandydatów na egzaminatorów na II półrocze 2021 roku Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. - komunikat dla egzaminatorów Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2021 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2021 r. Adresy ośrodków sprawdzania i oceniania prac maturalnych Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. - komunikat dla przewodniczących Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2021 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2021 r. Adresy ośrodków sprawdzania i oceniania prac maturalnych Sprawdzanie prac maturalnych w 2021 r. - komunikat dla egzaminatorów Sprawdzanie prac maturalnych z biologii w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z chemii w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z fizyki w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z geografii w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z historii w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z historii sztuki w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z informatyki w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka angielskiego w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka francuskiego w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka hiszpańskiego w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka niemieckiego w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka rosyjskiego w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z matematyki w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka polskiego w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z wiedzy o społeczeństwie w 2021 r. Adresy ośrodków sprawdzania i oceniania prac maturalnych Sprawdzanie prac maturalnych w 2021 r. - komunikat dla przewodniczących Sprawdzanie prac maturalnych z biologii w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z chemii w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z fizyki w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z geografii w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z historii w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka angielskiego w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka niemieckiego w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z matematyki w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka polskiego w 2021 r. Sprawdzanie prac maturalnych z wiedzy o społeczeństwie w 2021 r. Adresy ośrodków sprawdzania i oceniania prac maturalnych OCENIANIE NA EKRANIE - nabór egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów: język angielski i matematyka Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów dotyczący szkoleń Komunikat w sprawie aktywacji kont egzaminatorów w SIOEPKZ dla kwalifikacji dwu- i trzyliterowych Informacje szczegółowe Moodle SIOEPKZ LOGIN I HASŁO PIERWSZEGO LOGOWANIA DO SIOEPKZ 0001 SIOEPKZ Instrukcja pierwszego logowania dla egzaminatora 0002 SIOEPKZ Instrukcja sprawdzenia danych konta egzaminatora 0003 SIOEPKZ Instrukcja zgłoszenia się egzaminatora z kwalifkacji (w) (wk) do sesji egzaminacyjnej 0004 SIOEPKZ Instrukcja potwierdzania lub odrzucania przez egzaminatora udziału w egzaminie zaproponowanym przez dyrektora OE Komunikat dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego o uzyskaniu z mocy prawa uprawnienia egzaminatora egzaminu ósmoklasisty Komunikat dla egzaminatorów zawodowych ws. wpisu do ewidencji Komunikat dla egzaminatorów zawodowych - w sprawie udziału w sesji egzaminacyjnej dla kwalifikacji dwu- i trzyliterowych Moje uprawnienia Deklaracja współpracy Zespoły egzaminacyjne Szkolenia Testy kwalifikacyjne
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl