sobota, 25 maja 2024
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Serwis egzaminatorów › mapa serwisu

mapa serwisu

deklaracja współpracy Informacja dla kandydatów na egzaminatorów zawodowych w sprawie miejsca II części szkolenia wiadomości szkoły moje dane wyniki wyszukiwania mapa serwisu
egzaminatorzy Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty w 2024 r. - komunikat dla egzaminatorów Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2024 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2024 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2024 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty w 2024 r. - komunikat dla przewodniczących Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2024 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2024 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2024 r. Zgłoszenia błędów podczas sprawdzania i oceniania prac Sprawdzanie prac maturalnych w 2024 r. - komunikat dla egzaminatorów Sprawdzanie prac maturalnych z biologii w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z chemii w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z fizyki w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z geografii w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z historii w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z historii sztuki w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z informatyki w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka angielskiego w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka niemieckiego w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka rosyjskiego w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z matematyki w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka polskiego w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z wiedzy o społeczeństwie w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych w 2024 r. - komunikat dla przewodniczących Sprawdzanie prac maturalnych z biologii w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z chemii w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z fizyki w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z geografii w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z historii w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka angielskiego w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka niemieckiego w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z matematyki w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z języka polskiego w 2024 r. Sprawdzanie prac maturalnych z wiedzy o społeczeństwie w 2024 r. Szkolenia dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z biologii, egzaminu maturalnego z geografii oraz egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego Szkolenia dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z biologii Szkolenia dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z geografii Szkolenia dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego (aktualizacja z 07.03.2024) Plan szkoleń kandydatów na egzaminatorów na 2024 rok (aktualizacja z dnia 22.03.2024) Plan szkoleń kandydatów na egzaminatorów na I półrocze 2024 roku (aktualizacja z dnia 22.03.2024) Plan szkoleń kandydatów na egzaminatorów na II półrocze 2024 roku ZAŚWIADCZENIA DLA EGZAMINATORÓW EGZAMINU MATURALNEGO, PO DOSZKOLENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH - FORMUŁA 2023 KOMUNIKAT DLA EGZAMINATORÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DOTYCZĄCY SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE KOMUNIKAT DLA EGZAMINATORÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO DOTYCZĄCY QUIZÓW NA PLATFORMIE MOODLE Zaproszenie - komunikat dla egzaminatorów z języków obcych nowożytnych Zaproszenie do zgłaszania tekstów do publikacji w kwartalniku Języki Obce w Szkole DOSZKOLENIA EGZAMINATORÓW EGZAMINU MATURALNEGO - FORMUŁA 2023 DOSZKOLENIA Z HISTORII DOSZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOSZKOLENIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DOSZKOLENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DOSZKOLENIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Komunikat w sprawie szkoleń egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego Komunikat w sprawie szkoleń egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego Komunikat w sprawie szkoleń egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego Komunikat dla egzaminatorów w sprawie zgłaszania zamiaru współpracy w sesjach 2024 roku Uwaga Egzaminatorzy. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. 2023, poz. 526) KOMUNIKAT DLA EGZAMINATORÓW DOTYCZĄCY AKTUALIZACJI DANYCH KOMUNIKAT DLA EGZAMINATORÓW DOTYCZĄCY AKTUALIZACJI DANYCH Komunikat w sprawie aktywacji kont egzaminatorów w SIOEPKZ dla kwalifikacji dwu- i trzyliterowych Informacje szczegółowe Moodle SIOEPKZ LOGIN I HASŁO PIERWSZEGO LOGOWANIA DO SIOEPKZ 0001 SIOEPKZ Instrukcja pierwszego logowania dla egzaminatora 0002 SIOEPKZ Instrukcja sprawdzenia danych konta egzaminatora 0003 SIOEPKZ Instrukcja zgłoszenia się egzaminatora z kwalifkacji (w) (wk) do sesji egzaminacyjnej 0004 SIOEPKZ Instrukcja potwierdzania lub odrzucania przez egzaminatora udziału w egzaminie zaproponowanym przez dyrektora OE Komunikat dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego o uzyskaniu z mocy prawa uprawnienia egzaminatora egzaminu ósmoklasisty Komunikat dla egzaminatorów zawodowych ws. wpisu do ewidencji Komunikat dla egzaminatorów zawodowych - w sprawie udziału w sesji egzaminacyjnej dla kwalifikacji dwu- i trzyliterowych Moje uprawnienia Deklaracja współpracy Zespoły egzaminacyjne Szkolenia Testy kwalifikacyjne
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl