Serwis egzaminatorów › mapa serwisu
poniedziałek, 22 kwietnia 2019
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

mapa serwisu

Informacja dla kandydatów na egzaminatorów zawodowych w sprawie miejsca II części szkolenia wiadomości szkoły moje dane wyniki wyszukiwania mapa serwisu
egzaminatorzy Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. - komunikat dla egzaminatorów Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2019 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2019 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2019 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2019 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. - komunikat dla przewodniczących Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2019 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2019 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2019 r. Sprawdzanie prac egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2019 r. Sprawdzanie prac gimnazjalnych w 2019 r. - komunikat dla egzaminatorów Sprawdzanie prac gimnazjalnych z zakresu języka polskiego w 2019 r. Sprawdzanie prac gimnazjalnych z zakresu języka angielskiego w 2019 r. Sprawdzanie prac gimnazjalnych z zakresu języka niemieckiego w 2019 r. Sprawdzanie prac gimnazjalnych z zakresu matematyki w 2019 r. (e-ocenianie) Sprawdzanie prac gimnazjalnych z zakresu matematyki w 2019 r. (prace uczniów korzystających z dostosowań) Sprawdzanie prac gimnazjalnych w 2019 r. - komunikat dla przewodniczących Sprawdzanie prac gimnazjalnych z zakresu języka polskiego w 2019 r. Sprawdzanie prac gimnazjalnych z zakresu języka angielskiego w 2019 r. Sprawdzanie prac gimnazjalnych z zakresu języka niemieckiego w 2019 r. Sprawdzanie prac gimnazjalnych z zakresu matematyki w 2019 r. (e-ocenianie) Plan szkoleń kandydatów na egzaminatorów na I półrocze 2019 roku Szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów z zakresu języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej (E8) Język polski E8 - zgłoszenie na szkolenie Informacja w sprawie szczegółowego przebiegu szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego Informacja w sprawie szczegółowego przebiegu szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Konkurs dla kandydatów na autorów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego Harmonogram dla PZE i Egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego Informacja w sprawie noclegu dla egzaminatorów biorących udział w sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych z egzaminów zawodowych Komunikat dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego o uzyskaniu z mocy prawa uprawnienia egzaminatora egzaminu ósmoklasisty Komunikat dla nowo przeszkolonych egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty Szkolenie z oceniania prac po egzaminie gimnazjalnym z zakresu matematyki w 2019 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Komunikat Dyrektora OKE w sprawie weryfikacji i aktualizacji danych egzaminatorów Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty Komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu dotyczący rekrutacji egzaminatorów do oceniania prac po egzaminie gimnazjalnym z matematyki w 2019 r. Komunikat dla egzaminatorów zawodowych ws. wpisu do ewidencji SIOEPKZ Komunikat dla egzaminatorów zawodowych - w sprawie udziału w sesji egzaminacyjnej dla kwalifikacji dwuliterowych LOGIN I HASŁO PIERWSZEGO LOGOWANIA DO SIOEPKZ 0001 SIOEPKZ Instrukcja pierwszego logowania dla egzaminatora 0002 SIOEPKZ Instrukcja sprawdzenia danych konta egzaminatora 0003 SIOEPKZ Instrukcja zgłoszenia się egzaminatora z kwalifkacji (w) (wk) do sesji egzaminacyjnej 0004 SIOEPKZ Instrukcja potwierdzania przez egzaminatora udziału w egzaminie w terminie zapropowanym przez dyrektora OE Moje uprawnienia Deklaracja współpracy Zespoły egzaminacyjne Szkolenia Testy kwalifikacyjne
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl