piątek, 28 stycznia 2022
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Serwis egzaminatorów › mapa serwisu

mapa serwisu

Informacja dla kandydatów na egzaminatorów zawodowych w sprawie miejsca II części szkolenia wiadomości szkoły moje dane wyniki wyszukiwania mapa serwisu
egzaminatorzy Plan szkoleń kandydatów na egzaminatorów na I półrocze 2022 roku Komunikat ws. doszkoleń egzaminatorów z języka polskiego egzaminu maturalnego od 2023 r. Komunikat ws. doszkoleń egzaminatorów z języka polskiego egzaminu maturalnego od 2023 r. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - SZKOLENIE DLA EGZAMINATORÓW (FORMA W/WK) BIORĄCYCH UDZIAŁ W OBSERWACJI W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2022 Zaproszenie - komunikat dla egzaminatorów z języków obcych nowożytnych Zaproszenie do zgłaszania tekstów do publikacji w kwartaliniku Języki Obce w Szkole KOMUNIKAT O OBOWIĄZKOWYM SZKOLENIU DLA EGZAMINATORÓW (FORMA W/WK) BIORĄCYCH UDZIAŁ W OBSERWACJI W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2022 OCENIANIE NA EKRANIE - nabór egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów: język angielski i matematyka Komunikat dla kandydatów na egzaminatorów dotyczący szkoleń Komunikat w sprawie aktywacji kont egzaminatorów w SIOEPKZ dla kwalifikacji dwu- i trzyliterowych Informacje szczegółowe Moodle SIOEPKZ LOGIN I HASŁO PIERWSZEGO LOGOWANIA DO SIOEPKZ 0001 SIOEPKZ Instrukcja pierwszego logowania dla egzaminatora 0002 SIOEPKZ Instrukcja sprawdzenia danych konta egzaminatora 0003 SIOEPKZ Instrukcja zgłoszenia się egzaminatora z kwalifkacji (w) (wk) do sesji egzaminacyjnej 0004 SIOEPKZ Instrukcja potwierdzania lub odrzucania przez egzaminatora udziału w egzaminie zaproponowanym przez dyrektora OE Komunikat dla egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego o uzyskaniu z mocy prawa uprawnienia egzaminatora egzaminu ósmoklasisty Komunikat dla egzaminatorów zawodowych ws. wpisu do ewidencji Komunikat dla egzaminatorów zawodowych - w sprawie udziału w sesji egzaminacyjnej dla kwalifikacji dwu- i trzyliterowych Moje uprawnienia Deklaracja współpracy Zespoły egzaminacyjne Szkolenia Testy kwalifikacyjne
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl