piątek, 7 października 2022
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Serwis egzaminatorów › ... › Informacje › Egzaminatorzy / Zgłoszenie...

Egzaminatorzy / Zgłoszenie kandydata na egzaminatora

 

Kandydat na egzaminatora powinien złożyć w OKE następujące dokumenty:

  • Wniosek zgłoszeniowy kandydata na egzaminatora  PDF
  • Oryginały dokumentów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne - do wglądu OKE w Poznaniu. Przez wgląd rozumiane jest przesłanie danych dokumentów pocztą tradycyjną do OKE w Poznaniu lub bezpośrednie udostępnienie ich w siedzibie OKE.

    Poświadczenia kopii dokumentów, za zgodność z oryginałem, może dokonać notariusz lub wyznaczony pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu po okazaniu oryginałów do wglądu. Oryginalne dokumenty przesłane do wglądu za pośrednictwem poczty zostaną zwrócone przesyłką poleconą.

    Kwalifikacje pedagogiczne potwierdzają: dyplom ukończenia studiów (z wpisem specjalność nauczycielska) lub inny dokument wydany przez szkołę wyższą, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, świadectwo ukończenia studium pedagogicznego lub kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego.

Nabór kandydatów na egzaminatorów i przyjmowanie wniosków OKE w Poznaniu prowadzi w trybie ciągłym, niezaleznie od harmonogramu szkoleń.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-28 10:41
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl