wtorek, 27 września 2022
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Serwis egzaminatorów › ... › Informacje › Tryb postępowania w procesie...

Tryb postępowania w procesie uzyskiwania uprawnień egzaminatora

 

1.    Przyjęcie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją od kandydata na egzaminatora.

       Wniosek z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby OKE w Poznaniu 
        ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań - w dni powszednie w godz. od 7.30 do 15.30.

2.    Proces kwalifikowania kandydatów na egzaminatorów (do 30 dni):
       - weryfikacja dokumentów,
       - przesłanie informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie lub prośby o uzupełnienie braków w dokumentach.

3.    Pisemne zawiadomienie kandydata na egzaminatora o terminie i miejscu szkolenia (około 30 dni przed planowanym terminem).
       Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów zostanie zorganizowane, jeżeli co najmniej 20 osób potwierdzi uczestnictwo
       w szkoleniu.

4.    Realizacja szkolenia
       Każdy zainteresowany uzyskianiem uprawnień egzaminatora musi ukończyć szkolenie zorganizowane przez OKE w Poznaniu 
       i zdać egzamin końcowy. Komisja na obszarze swojej właściwości systematycznie prowadzi szkolenia dla kandydatów
       na egzaminatorów wszystkich typów egzaminów.
       Organizujac szkolenia określonej grupy kandydatów na egzaminatorów za priorytetowe uznaje: 
       - aktualne potrzeby i kwalifikacje kandydatów,
       - kolejność złożenia wniosków.

5.   Przesłanie egzaminatorowi decyzji administracyjnej o wpisie do ewidencji egzaminatorów lub zawiadomienia o negatywnym wyniku
      szkolenia (do 30 dni od zakończenia szkolenia i zdaniu egzaminu).

 

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-05 11:47
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl