Serwis egzaminatorów › ... › Informacje › Podstawa prawna
poniedziałek, 20 września 2021
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Podstawa prawna

Kwestie związane z egzaminatorami oraz kandydatami na egzaminatorów regulują następujące akty prawne:

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1457 ze zm.).
  • Zarządzenie MEN z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym (MP z 1999 r., Nr 12, poz. 169 ze zm.).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z 2016 r., poz. 2223).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (j.t. DzU z 2015r., poz. 1305 ze zm.).
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (j.t. DzU z 2015 r., poz. 1264).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.).
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-24 12:42
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl