sobota, 1 października 2022
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Serwis egzaminatorów › ... › Pomoc › Mam konto, ale zapomniałem...

Mam konto, ale zapomniałem jak się logować

Zapomniałem jak się zalogować...

Egzaminator, który w przeszłości założył i aktywował konto korzysta z niego podając w panelu Logowanie egzaminatora w górnym okienku jako login swój nr PESEL, a w dolnym okienku to hasło, które utworzył w procesie zakładania konta.

 

Wiem jak się zalogować, ale zapomniałem hasła...

W przypadku zapomnienia hasła należy:

1.Kliknąć na link Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj znajdujacy się w panelu Logowanie egzaminatora poniżej przycisku zaloguj się.

2. W okienko, które się otworzy w wyniku powyższego działania, należy wpisać swój nr PESEL i kliknąć na przycisk wyślij.

3.Odebrać wiadomość, którą serwis wyśle automatycznie pod adres e-mailowy podany podczas zakładania konta. W przypadku nieotrzymania wiadomości prosimy o sprawdzenie zawartości folderu SPAM u swojego usługodawcy pocztowego. Więcej ....

4. W otrzymanej wiadomości z OKE Poznań kliknąć na znajdujący się w treści link, co spowoduje uruchomienie serwisu umożliwiającego podanie nowego hasła.

5. Wpisać hasło (takie samo w oba okienka) i zatwierdzić klikając na przycisk wyślij. Hasło musi składać się z kombinacji liter i cyfr o długości 11 znaków (wielkość liter ma znaczenie).

Po wykonaniu czynności opisanych w p. 1-5 logowanie do serwisu odbywać się będzie z użyciem nr PESEL jako loginu i hasłem, które zostało utworzone w p.5.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2012-09-20 11:58
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl