sobota, 1 października 2022
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Serwis egzaminatorów › ... › Pomoc › Instrukcja zakładania konta...

Instrukcja zakładania konta użytkownika

Instrukcja zakładania konta użytkownika

Do przeprowadzenia procedury uruchomienia konta, jak również dalszego komunikowania niezbędne jest posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej.

Założenie konta użytkownika należy rozpocząć NA TEJ STRONIE, wpisując (w okienka w lewym górnym rogu) jako login własny PESEL oraz jako hasło numer ewidencyjny egzaminatora, nadany wcześniej decyzją OKE w Poznaniu. Osoby posiadające wiele uprawnień (kilka numerów ewidencyjnych egzaminatora) zakładają konto jednokrotnie, korzystając przy pierwszym logowaniu z dowolnego ze swoich numerów ewidencyjnych.
Uwaga: jeżeli okienka do wpisania loginu i hasła są zakryte uniemożliwiając ich wpisanie należy kliknąć na przycisk zaloguj się, aby je odkryć.

 

Po zalogowaniu się w wyswietlonym formularzu należy:

  1. wpisać adres e-mailowy swojej poczty elektronicznej (działanie tej poczty jest niezbędne do uaktywnienia konta)
  2. wpisać nowe hasło w pola Hasło  i Powtórz hasło.
  3. wypełnić wszystkie wymagane pola w grupie danych osobowych, teleadresowych i o zatrudnieniu.
  4. zapisać wprowadzone dane klikając na przycisk zapisz  znajdujący się u dołu strony.

Niewypełnione pola wymagane i źle wypełnione pola danych, po próbie zapisania zaznaczane są na czerwono. Należy skorygować ich zawartość i ponownie uruchomić przycisk zapisz.

 

Zakończenie procedury zakładania konta-uaktywnianie konta

Po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i zapisaniu wprowadzonych danych za pomocą przycisku zapisz, serwis internetowy prześle na podany w polu e-mail  adres poczty elektronicznej powiadomienie o założeniu konta z linkiem, na który należy kliknąć aby aktywować konto. Czas otrzymania e-maila zależy od natężenia ruchu na serwerze.

(W przypadku nieotrzymania wiadomości prosimy o sprawdzenie zawartości folderu SPAM u swojego usługodawcy pocztowego. Więcej ...)

 

Po aktywacji, logowanie do konta w serwisie egzaminatorów wymaga podania swojego numeru PESEL i hasła ustalonego w procesie zakładania konta.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-16 07:41
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl