Serwis egzaminatorów › egzaminatorzy › Konkurs dla kandydatów na...
piątek, 22 stycznia 2021
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Konkurs dla kandydatów na autorów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu ósmoklasisty, do egzaminu maturalnego oraz do egzaminów eksternistycznych

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ogłasza nabór w drodze konkursu na autorów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego. Wykaz przedmiotów, w których będą tworzone materiały egzaminacyjne zawiera Załącznik 2.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia (Załącznik odpowiednio 4a. lub 4b. lub 4c.) oraz oświadczenie o spełnianiu wymagań konkursowych (Załącznik odpowiednio 5a. lub 5b. lub 5c.) i przesłanie na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres konkursWEZKO@oke.poznan.pl (Uwaga – jeżeli zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną, wówczas należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego dokumentu) w temacie należy wpisać  „Konkurs - egzamin ósmoklasisty” lub „Konkurs - egzamin maturalny” lub „Konkurs - egzamin eksternistyczny”.

Zgłoszenia i oświadczenia należy przesłać osobno dla każdego egzaminu i przedmiotu.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2020 r.

Oceny kandydatów biorących udział w konkursie dokonuje zespół w skład którego wchodzą: Dyrektor OKE, Kierownik WEZKO i eksperci / koordynatorzy przedmiotu w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE w Poznaniu.

Kryteria wyboru kandydatów:
- spełnienie wymagań koniecznych określonych w zgłoszeniu kandydata,
- spełnienie wymagań wskazanych – wybierani będą kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów,
- miejsce zamieszkania – pierwszeństwo w naborze mają osoby zamieszkałe w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wskazane w zgłoszeniu doświadczenie zawodowe i wykształcenie oraz o wykonanie próby pracy. Na potrzeby Konkursu Kandydat sam uwierzytelnia przedkładane Komisji kopie dokumentów.

O wyniku konkursu zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną 30 marca 2020 r.

Poniżej załączniki do pobrania:
Załącznik 2 pobierz...
Załącznik 4a pobierz...
Załącznik 4b pobierz...
Załącznik 4c pobierz...
Załącznik 5a pobierz...
Załącznik 5b pobierz...
Załącznik 5c pobierz...

 

Dyrektor OKE w Poznaniu
/-/  Marcjanna Klessa

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-06 08:40
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl