Serwis egzaminatorów › egzaminatorzy › Konkurs dla kandydatów na...
poniedziałek, 23 września 2019
Moje konto
Logowanie egzaminatora

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Konkurs dla kandydatów na autorów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ogłasza nabór w drodze konkursu na autorów materiałów egzaminacyjnych do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego. Wykaz przedmiotów, z których będą tworzone materiały egzaminacyjne zawiera Załącznik 2.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia (Załącznik 1.) i przesłanie na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań lub w wersji elektronicznej na adres konkursWEZKO@oke.poznan.pl (Uwaga – jeżeli zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną, wówczas należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego dokumentu) w temacie należy wpisać  „Konkurs - egzamin ósmoklasisty” lub „Konkurs - egzamin maturalny”.
Zgłoszenia należy przesłać osobno dla każdego egzaminu i przedmiotu.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2019 r.

Oceny kandydatów biorących udział w konkursie dokonuje zespół w skład którego wchodzą: Dyrektor OKE, Kierownik WEZKO i eksperci / koordynatorzy przedmiotu w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE w Poznaniu.

Kryteria wyboru kandydatów:
- spełnienie wymagań koniecznych określonych w zgłoszeniu kandydata,
- spełnienie wymagań wskazanych – wybierani będą kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów,
- miejsce zamieszkania – pierwszeństwo w naborze mają osoby zamieszkałe w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających wskazane w zgłoszeniu doświadczenie zawodowe i wykształcenie oraz o wykonanie próby pracy. Na potrzeby Konkursu Kandydat sam uwierzytelnia przedkładane Komisji kopie dokumentów.

O wyniku konkursu zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną do dnia 29 marca 2019 r.

Poniżej załączniki do pobrania:
Załącznik 1 pobierz
Załącznik 2 pobierz

 

Dyrektor OKE w Poznaniu
/-/  Marcjanna Klessa

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-05 14:54
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl